وزارت جهاد کشاورزی
" شهرستان آبیک دارای تنها واحدهای مرغ اجداد تخم گذار کشور است."
1397/10/17

بیژن لطفی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آبیک، در این باره اظهار کرد: شهرستان آبیک دارای 2 واحد مزرعه مرغ اجداد تخمگذار، به عنوان تنها واحد های اجداد تخم گذار کشور، نقش انحصاری در تولید و عرضه جوجه یکروزه مادر تخم گذار دارا است. لطفی بیان کرد: این دو واحد شامل واحد مرغ اجداد تخم گذار مرغک با ظرفیت اسمی 15660 قطعه مرغ اجداد و واحد مرغ اجداد تخم گذار طیور برکت با ظرفیت 5000 قطعه مرغ اجداد هستند که با تولید حدود یک میلیون قطعه جوجه مرغ مادر تخمگذار در هر دوره نقش بسیار مهم و استراتژیکی در تامین نیاز واحدهای تخمگذار تجاری داشته و از خروج ارز از کشور جلوگیری کرده و تا جای ممکن موجب عدم وابستگی صنعت تخم مرغ کشور به واردات جوجه یکروزه تخمگذار و ایجاد انسجام در اجزای صنعت مرغداری کشور شده اند. لطفی افزود: همچنین شهرستان آبیک با فعالیت چهار مزرعه مادر تخم گذار و هفت واحد مزرعه پرورش مرغ مادر گوشتی سهم قابل توجهی در تامین جوجه یکروزه مورد نیاز مزارع پرورش تخمگذار و نیمچه گوشتی استان و کشور را دارد. لطفی در پایان با اشاره به اهمیت استراتژیک این واحدها، خواستار همکاری همه دستگاه ها در رفع و یا کاهش موانع و مشکلات این واحد‌های تولیدی گردید و درخواست کرد کمک به آن‌ها را در دستور کار خود قرار دهند.

تعداد مشاهده خبر33 بار
تصاویر مرتبط
tempShowtool_dorsaetoolsenews_sample_abqavinmain_block2407
Powered by DorsaPortal